تبلیغات بانک صادرات در توییتر

هدف بانک صادرات ایجاد فاز توییتر برای تیزینگ خود بود. این تیزینگ به صورت بیلبورد و عکس‌های اینستاگرامی انجام شده بود که به کمک ما وارد توییتر شد.
دسته بندی
کمپین تبلیغاتی مشتری / ذینفع
بانک صادرات ایران محل اجرا
آنلاین یا مجازی وضعیت
پایان یافته تاریخ شروع
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاریخ پایان
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ هزینه اجرا
10,000,000 تومان
نمایش عکس