طراحی سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان

وب سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان وابسته به اداره دارایی استان جهت اطلاع رسانی و جذب سرمایه گذار برای کسب‌و‌کارهای استان سمنان طراحی و راه اندازی گردید
- معرفی استان سمنان و فرصت های سرمایه‌گذاری
- معرفی کسب‌و‌کارهای استان و اختصاص صفحه پروفایل برای آنها
- طراحی به صورت واکنشگرا responsive

تکنولوژی‌های استفاده شده:
HTML5
CSS3
JQuery
PHP

نشانی آنلاین:
http://investinsemnan.ir
دسته بندی
طراحی سایت مشتری / ذینفع
اداره دارایی استان سمنان محل اجرا
آنلاین یا مجازی وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس