نرم افزار گزارش‌گیری از قراردادهای شرکت ساپکو

شرکت غرب استیل یکی از قطعه سازان خودرو می باشد که با شرکت ساپکو طرف قرارداد می باشد. شرکت ساپکو سامانه‌ای برای ارائه گزارش از روند قراردادهای خود با تولیدکنندگان دارد که گزارش های مختلفی را در قالب فایل اکسل ارائه میدهد
تهیه گزارش منظم و قابل فهم از این فایل‌ها زمان بر و مشکل بوده لذا نرم افزار تحت وبی برای شرکت غرب استیل طراحی و راه اندازی گردید که تمامی فایلهای استخراج شده از سایت ساپکو را خوانده و در بانک اطلاعاتی ذخیره کرده سپس گزارش‌های تمیز و منظمی را از قبیل وضعیت قراردادها, میزان بدهکاری یا بستانکاری, روند تحویل کالا, فاکتورهای فروش و ... را در کمترین زمان به کاربران سیستم ارائه میدهد که این امر باعث تسریع در فرآیند پیگیری قراردادها شده است
دسته بندی
تولید نرم افزار مشتری / ذینفع
شرکت غرب استیل محل اجرا
سمنان وضعیت
پایان یافته
نمایش عکس