فهرست پروژه ها و نمونه کارها

سینی و نردبان کابل (پالایشگاه گاز بیدبلند)

شرکت مهندسی و تولیدی عالم افروز

تولید، گالوانیزاسیون و تحویل سینی و نردبان کابل های پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند با شرکت آر...
اطلاعات بیشتر

نردبان کابل

شرکت مهندسی و تولیدی عالم افروز

تولید و انجام گالوانیزاسیون نردبان کابل های فاز 14 پارس جنوبی و تحویل به شرکت مدیریت طرح ه...
اطلاعات بیشتر

سینی و نردبان کابل

شرکت مهندسی و تولیدی عالم افروز

تولید سینی و نردبان کابل و ساپورت های پتروشیمی ایلام ...
اطلاعات بیشتر
دسته بندی پروژه ها و نمونه کارها
محل اجرای پروژه ها و نمونه کارها آنلاین یا مجازیخارج از ایرانآذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد