فهرست پروژه ها و نمونه کارها

روکش آسفالت گرم بیندر محور دامغان – معلمان

شرکت ساختمانی توچال

اجرای روکش آسفالت گرم بیندر بطول تقریبی 20 کیلومتر و ضخامت 7 سانتی متر واقع در محور دامغان...
اطلاعات بیشتر

راه سه هزار تنکابن – الموت قطعه 1

شرکت ساختمانی توچال

اجرای کلیه عملیات مربوط به بهسازی و تکمیل راه فرعی محور سه هزار به طول 15 کیلومتر...
اطلاعات بیشتر

بهسازی معابر روستاهای استان سمنان

شرکت عمران استحکامات آسیا

زیرسازی، آسفالت، جدول، آجرفرش و دیوار ساحلی روستاهای سرخه و گرمسار...
اطلاعات بیشتر
دسته بندی پروژه ها و نمونه کارها
محل اجرای پروژه ها و نمونه کارها آنلاین یا مجازیخارج از ایرانآذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد