فهرست پروژه ها و نمونه کارها

محوطه سازی پارک گل های داودی شهرستان مهدیشهر

شرکت آکام گستر ایلیا

کلیه امور مربوط به نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی و اجرای محوطه سازی پارک گل های داودی ...
اطلاعات بیشتر
دسته بندی پروژه ها و نمونه کارها
محل اجرای پروژه ها و نمونه کارها آنلاین یا مجازیخارج از ایرانآذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد